Marieke Stoel

Curriculum vitae

Marieke Stoel studeerde hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Wim van Beek en behaalde als leerlinge van Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus. Sinds 1979 is zij cantor-organist van de Houtrustkerk te Den Haag. zie www.houtrustkerk.nl. De NCRV zond twee orgelrecitals van haar uit. Deze zijn te beluisteren via orgelconcerten.ncrv.nl. In 2004 werd een CD uitgebracht met o.a. door haar gecomponeerde koormuziek. Voorbeelden van haar composities zijn te downloaden op haar website www.mariekestoel.nl, waar ook een live video-opname van een concert is te vinden. In 2006 bracht zij drie solo-CD’s uit, de laatste met als titel ‘Vier eeuwen Franse Kerstmuziek’. In 2007 verleende de ‘Société Académique Arts Sciences Lettres’ haar een onderscheiding voor haar bijdragen in het bevorderen van de Franse muziekcultuur in Nederland.