Gerrit Christiaan de Gier
Utrecht

Curriculum vitae

Gerrit Christiaan de Gier (1962) studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hooven en Jan Welmers. Hij behaalde de diploma’s docerend musicus en uitvoerend musicus "met onderscheiding". Bij Jan Raas en Jan Welmers studeerde hij improvisatie. Verder nam hij deel aan internationale interpretatiecursussen bij Jean Guillou, Martin Haselböck, Daniel Roth en Gisbert Schneider. In Parijs ontving hij privé-lessen van Jean-Paul Imbert.
In 1982, nog tijdens zijn opleiding, won hij de derde prijs van het Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in Deventer. In 1990 won hij de eerste prijs van de Internationale Orgeldagen Rijnstreek te Nijmegen. 
Hij concerteerde in binnen- en buitenland o.m. in Duitsland, Zuid-Afrika en Zwitserland..
Gerrit Christiaan de Gier heeft een uitgebreide lespraktijk en is tevens docent kerkorgel aan Kunstpuntgouda, afdeling Muziek te Gouda. 
Momenteel is hij organist van de Jacobikerk te Utrecht.