Christiaan Plaat
Ede

Curriculum vitae

Christiaan Plaat begon zijn muzikale ontwikkeling met piano. In 1989 startte hij zijn orgelstudie bij kerkmusicus Henk Gijzen en vervolgde deze in 2005 bij Ab Weegenaar, kerkmusicus van de Bovenkerk te Kampen. Vanaf 2007 wordt hij gecoacht door Gerrit Christiaan de Gier, organist van   de Jacobikerk te Utrecht. Daarnaast volgde hij cursussen kerkelijk orgelspel en improvisatie, o.a. bij Jos van der Kooy. Momenteel neemt hij deel aan de opleiding Kerkmuziek (richting: orgel) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als organist is hij vanaf 1997 werkzaam in de PKN en sinds dit jaar verbonden aan de Nieuwe Kerk te Ede. Sinds 1995 gaf hij als amateurmusicus zowel piano- als orgelconcerten en begeleidde vocale en instrumentale solisten. Hij musiceerde in kerken, ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.. Daarnaast ontwikkelde hij zich als koorzanger en nam deel aan uitvoeringen van o.a. J.S. Bachs’ Weihnachtsoratorium, Johannes Passion en Matthäus Passion. Vermeldenswaard is het concert, ter gelegenheid van het internationaal Bachjaar 2000, op het Bosch/Schnitger-orgel (1686/1720) in de Grote of St. Nicolaaskerk te Vollenhove, waarbij op het programma elk van J.S. Bachs’ orgelcompositievormen was vertegenwoordigd. Christiaan Plaat is advocaat te Utrecht.