Edwin Hinfelaar

Curriculum vitae

Edwin Hinfelaar (*1985), studeerde orgel bij Hilda Wiarda, Jos van der Kooy en Mark Heerink. Tevens heeft hij een aantal jaren piano gestudeerd bij Katy Satur en Hilda Wiarda.
Op dit moment studeert hij hoofdvak Orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te ‘s-Gravenhage als derdejaars student. Tevens volgt hij Minor Zangles aan hetzelfde conservatorium bij Klaartje van Veldhoven en Stefanie Gericke.
Als kerkorganist is Edwin sinds 2000 actief in het Kerkelijk Centrum "Het Octaaf" in Hoorn en sinds 2002 in de Dorpskerk in Zwaag, beiden van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag.
Daarnaast is hij regelmatig gast-begeleider bij kerkgenootschappen van verschillende signatuur.