Ton van Eck
Haarlem

Curriculum vitae

Ton van Eck studeerde orgel bij Bernard Bartelink aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij wie hij het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde, en een aantal jaren bij Marie-Claire Alain te Parijs. Sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem waar hij niet alleen vaste begeleider is van het beroemde Kathedrale Koor St. Bavo, maar ook artistiek eindverantwoordelijke voor de bekende serie Zaterdagmiddag- concerten. Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes, en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem. Voor zijn inspanningen voor de Franse orgelcultuur ontving hij verschillende malen een onderscheiding van de Société Academique des Arts, Sciences et Lettres.