Rein Boeijen
Oss

Curriculum vitae

Rein Boeijen (1962) studeerde orgel en clavecymbel aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Voor beide instrumenten behaalde hij de diploma‚s Docerend- en Uitvoerend Musicus. Daarnaast volgde hij nog diverse interpretatiecursussen op het gebied van oude muziek. Bovendien studeerde hij een aantal jaren filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend musicus is hij werkzaam als muzikaal leider van diverse koren.