Margreeth de Jong
Middelburg

Curriculum vitae

Margreeth Chr. de Jong behaalde in 1986 aan het Rotterdams Conservatorium de diploma’s Kerkmuziek, Docerend Musicus orgel en Uitvoerend Musicus orgel, gewaardeerd met het cijfer 10. Zij vervolgde haar studie bij Guy Bovet te Zwitserland, alsmede bij Jean Langlais en Marie-Louise Jaquet-Langlais aan de Schola Cantorum te Parijs, waar zij in 1988 de Prix de Virtuosité met de hoogste waardering behaalde. In hetzelfde jaar behaalde ze eerste prijzen te Parijs en Haarlem. In 1994 werd zij vanwege haar verdiensten voor de Franse orgelcultuur door de Société Académique “Arts - Sciences - Lettres” te Parijs met de zilveren medaille onderscheiden.
Margreeth Chr. de Jong is kerkmusicus van de Nieuwe Kerk te Middelburg. Zij geeft vele concerten en heeft 12 cd’s opgenomen. Als componist van orgel – en vocale muziek publiceert zij in Nederland bij o.m. de uitgevers Boeijenga, Den Hertog, Intrada, Annie Bank, de Koninklijke Christelijke Zangersbond en in het buitenland bij de Zwitserse uitgever Éditions de la Schola Cantorum en  Dr. J. Butz Musikverlag in Duitsland.
Zie voor meer informatie www.margreethdejong.nl.
Margreeth de Jong doceert orgel en solfège aan University College Roosevelt te Middelburg. In 2012 is zij door H.M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.