Bram Brandemann

Curriculum vitae

Bram Brandemann (*1969) studeerde, voordat hij naar het conservatorium ging, orgel en muziektheorie bij Jaap Zwart. Aan het Utrechts Conservatorium ontving hij zijn opleiding bij Theo Teunissen en vooral bij Reitze Smits. Hij behaalde zijn diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus in 1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een beurs om zich verder te verdiepen in de Frans-romantische en impressionistische muziek aan het Conservatoir National de Toulouse.

Ook studeerde hij Hoofdvak Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Todd Fair en Bernard Winsemius en kerkmuziek bij Cor Ardesch en Arie Eikelboom aan de Hogeschool IDE in Gorkum.

Bram Brandemann is zowel kerkorganist van de St. Joriskerk in Amersfoort als de Wilheminakerk in Bussum. Ook speelt hij geregeld diensten in de Hervormde Dorpskerk van Maarssen.

Hij maakte verschillende CD-opnamen, waarvan de serie 'Rondom' het meest actueel is. Daarop is muziek te beluisteren rondom het kerkelijk jaar. Zijn CD's werden zonder uitzondering zeer positief beoordeeld in de pers.