Diederik Blankesteijn (1996)
Amsterdam

Curriculum vitae

Diederik Blankesteijn kreeg zijn eerste pianolessen van Marijke Pabon. Later ging hij ook orgelspelen: eerst onder leiding van zijn vader, maar al snel nam hij les bij Willem van Twillert. Ook bleef hij pianospelen: hierin kreeg hij ook les van Willem van Twillert en later van Frank Peters. In 2012 werd hij als enige Nederlander geselecteerd om deel te nemen aan de YoungTalents masterclasses van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Daar kreeg hij les van o.a. Olivier Latry. Ook won hij prijzen op verschillende amateurconcoursen. Hij begon zijn conservatoriumstudie aan het Conservatorium van Amsterdam, bij Jacques van Oortmerssen, en nu studeert hij daar bij Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Daarnaast volgde hij masterclasses bij o.a. Louis Robilliard, Theo Jellema en Erwin Wiersinga. Momenteel volgt hij ook klavichordlessen bij Menno van Delft, en basso continuo en improvisatie bij Miklós Spányi.