Jelle de Jong
Tietjerk

Curriculum vitae

Jelle de Jong is organist van de Koepelkerk&Pelikaankerk te Leeuwarden en heeft zijn orgelopleiding gevolgd bij Piet Post in de 
70-er jaren. Verder is hij dirigent van verschillende koren in de regio Leeuwarden en is 38 jaar muziekleraar geweest aan het Leeuwarder muziekinstituut.
Zijn missie is orgelmuziek te laten horen die aansluit bij de jongere generatie zodat dit veelzijdige instrument niet vervreemdt van deze groepering, m.a.w. u hoort geen traditioneel orgelprogramma maar een mix van verschillende muziekstijlen.
Voor meer info zie www.orgelmeneer.nl