Jeroen Koopman
Hoofddorp

Curriculum vitae

Jeroen Koopman (Amsterdam, 1991) begon op zevenjarige leeftijd met pianoles bij zijn vader, Arthur Koopman. Van hem kreeg hij ook zijn eerste orgellessen. Hij vervolgde zijn lessen bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar hij in 2006 werd toegelaten tot de afdeling Jong Talent en in 2009 werd toegelaten tot de hoofdvakopleiding.
Momenteel studeert hij bij Pieter van Dijk aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij tevens lessen volgt bij Louis Robillard. Sinds zijn veertiende jaar is hij actief als kerkorganist. Hij is vaste pianobegeleider bij verschillende koren en geeft regelmatig concerten.
Daarnaast is hij docent piano aan muziekschool Opmaat in Haarlem. In 2015 heeft hij zijn eerste CD opgenomen, samen met Arthur Koopman, op het orgel van de Noorderkerk te Amsterdam.