Eeuwe Zijlstra
Grote Kerk, Harlingen

Curriculum vitae

Eeuwe Zijlstra studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie bij onder andere Jos van der Kooy en Wim van Beek. Aan de conservatoria van Alkmaar en Groningen behaalde hij de diploma's Docerend Musicus (bachelor) en Uitvoerend Musicus (master).
Eeuwe is de vaste bespeler van vier zeer uiteenlopende en bijzondere orgels. Hij is organist van de Grote Kerk van Harlingen (Hinsz) en tevens organist van de Doopsgezinde Kerk in Groningen (Marcussen). Verder bespeelt hij het Schnitger-orgel in de Martinikerk in Groningen, onder meer bij de diensten van het Groninger Studenten Pastoraat en bij bijzondere activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Ten slotte is Eeuwe organist van het cultuurcentrum De Oosterpoort waar zich het enige concertorgel in Noord-Nederland bevindt.
Eeuwe maakt jaarlijks verschillende concertreizen naar het buitenland. Dit jaar staan reizen naar onder meer Duitsland, Zweden, Denemarken en Curaçao op het programma.
Naast een drukke lespraktijk is hij als adviseur verbonden aan de Kunstraad Groningen. Meer informatie over hem is te vinden op zijn website, www.eeuwezijlstra.nl.