Jan Spijker

Curriculum vitae

Jan Spijker studeerde orgel en kerkmuziek bij respectievelijk  Bert Matter en Wim Kloppenburg aan het Conservatorium van Arnhem. Vervolgens studeerde hij schoolmuziek aan de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten te Zwolle. 
Hij is als intonateur werkzaam bij de fa. Flentrop Orgelbouw sinds 1991 en werkte als zodanig aan belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten in binnen- en buitenland. 
Sinds 1998 is hij organist van de Zuiderkerk te Enkhuizen, waar hij ook jaarlijks de serie Zomeravondconcerten organiseert. Van 1992 tot 2016 was Jan Spijker bovendien organist van de Fonteinkerk te Haarlem.
In 2011 verscheen een CD met een selectie uit das Orgelbüchlein van Bach, aangevuld met andere composities, gespeeld op het orgel van de Zuiderkerk te Enkhuizen.