Maurice Pirenne

Maurice Pirenne

Curriculum vitae

Maurice Pirenne werd geboren op 29 november 1928 te Tilburg. Hij studeerde filosofie en theologie op het groot-seminarie in Haaren van 1946 tot 1952 in combinatie met een conservatoriumopleiding in Tilburg. Priester gewijd in 1952, vervolgde hij van 1953 tot 1958 de muziekstudie aan het Pontificio Istituto de Musica Sacra te Rome, waar Ferruccio Vignanelli zijn leermeester was voor orgel (magisterium summa cum laude, 1956), Domenico Bartolucci voor compositie (magisterium magna cum laude, 1957), Igino Anglès en Eugène Cardine voor musicologie. Van 1958 tot 1960 volgde hij colleges muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In dat laatste jaar kreeg hij, samen met zijn Romeinse studiegenoot Mathieu Dijker, de aanmoedigingsprijs voor jonge kerkmuziekcomponisten van de Pascal Schmeitsstichting. Vanaf 1959, respectievelijk 1960, tot 1993 doceerde hij aan het Brabants Conservatorium te Tilburg en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht, aanvankelijk gregoriaans en theorie, na enige jaren hoofdvak orgel. Van 1969 tot 1980 doceerde hij tevens orgel aan het Stedelijk Arnhems Conservatorium. Van 1965 tot 1991 was hij rector cantus van de Bossche Sint-Janskathedraal. Van 1991 tot 2008 was hij daar organist.

Maurice Pirenne

Pirenne componeerde, naast orgel- en kamermuziek, talrijke liturgische en profane koorwerken. Acht representatieve composities werden vastgelegd op de cd "Maurice Pirenne, koorwerken", die in 1994 verscheen in de serie KRO-Klassiek. Daarna volgde de cd "Scheppende Geest", een project van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en de KRO, met bouwstenen voor avonddiensten.

Voor zijn culturele verdiensten ontving hij in 1998 de Albert Swane Prijs van de Bossche Sociëteit Casino. In november 2001 werd zijn compositorisch oeuvre bekroond met de Dr. C. Rijnsdorp Prijs. Op 14 maart 2008 stierf Maurice Pirenne te 's-Hertogenbosch.