Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff"

Informatie

Toegang

Losse kaarten

Dinsdagavondconcerten:
Toegangsprijs € 10,-
Kinderen tot 15 jaar gratis.

Zaterdagmiddagconcerten:
Toegang gratis

Donateurs

U kunt met een bijdrage van minimaal € 25,00 op nummer NL93 INGB 0009444400 t.n.v. Stichting Orgelkring “Hendrik Niehoff” donateur worden. U ontvangt dan het programma (dat tevens geld als toegangsbewijs) thuis gestuurd.
Daarnaast steunt u als donateur het werk van de Stichting Orgelkring “Hendrik Niehoff”.

Kerk open

De kerk is open vanaf 19.45 uur. De ingang is de grote poort onder de toren.