Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff"

Het bestuur

Voorzitter:   Jacques van den Dool, organist
Secretaris:   Wilke Havinga
Penningmeester:   Willem Visscher
Bestuursleden:   Véronique Leenders-van den Engh, organiste
Wies van Leeuwen
Rinus Koole