Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff"

Het bestuur

Voorzitter:   Véronique van den Engh, organiste
Secretaris:   Wilke Havinga
Penningmeester:   Willem Visscher
Bestuursleden:   Wies van Leeuwen
Rinus Koole